Welke rechten alleenstaande moeder met kind?


Rechten alleenstaande moeder met kind

Het kan als alleenstaande moeder nodig zijn om extra steun te ontvangen qua inkomen. Dit is soms ook broodnodig, want kinderopvang, de zorgverzekering, een woning en verdere onderhoud van kinderen zijn lasten die alleen best lastig te dragen kunnen zijn. Er zijn gelukkig verschillende toeslagen en tegemoetkomingen waar je op terug kan vallen. Wat zijn de rechten voor een alleenstaande moeder met kind?

Je hebt op het gebied van financiële tegemoetkomingen meerdere rechten als een alleenstaande moeder met kind. Denk hierbij aan de huur- en zorgtoeslag, maar ook op kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en (indien nodig) een bijstandsuitkering. Hoe hoog zijn deze bedragen komend jaar? We hebben het in dit blog voor je samengevat. Iets wat overigens niet alleen voor alleenstaande moeders geldt, maar ook voor de alleenstaande vaders die de voornaamste zorg over de kinderen dragen. 

financieel rechten als alleenstaande moeder met kind

Net zoals ieder jaar verandert er het een en ander aan de bedragen die je van de overheid of belastingdienst ontvangt. Hoe hoog zijn de toeslagen, het kindgebonden budget en kinderbijslag in 2022, want het is altijd wel zo fijn om te weten waar je als alleenstaande moeder recht op hebt. 

Kinderopvangtoeslag: rechten alleenstaande moeder met kind

Werk je als alleenstaande moeder en gaat je kind naar de kinderopvang? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. De maximaal te vergoeden uurprijs voor kinderopvang waar je recht op hebt als alleenstaande moeder gaat in 2022 iets omhoog. Hanteert je kinderopvang hogere uurtarieven dan het maximale tarief vastgesteld door de overheid? Dan ontvang je geen toeslag over de meerprijs. Je eigen bijdrage wordt in dat geval dus hoger. Wat zijn de maximale, vastgestelde bedragen in 2022? 

  • Voor dagopvang is dit 8,50 euro
  • BSO is het maximum 7,31 euro
  • Voor je gastouder krijg je maximaal 6,52 euro per uur vergoed 

Huurtoeslag

Onder welke toeslagen voor alleenstaande moeder valt ook de huurtoeslag. Als je als alleenstaande moeder in een huurwoning woont, dan heb je als je inkomen en vermogen niet te hoog is, in 2022 recht op huurtoeslag. Voor alleenstaande moeders (en vaders) mag je in 2022 niet meer dan 32.500 euro verdienen en niet meer dan 31.747 euro aan vermogen hebben. Verdien je kinderen dan 18.750 euro en voldoe je aan de overige voorwaarden van huurtoeslag? Dan heb je als alleenstaande moeder recht op een maximale huurtoeslag van 380 euro per maand. 

Kindgebonden budget 

De hoogte van het kindgebonden budget hangt van meerdere dingen af. Denk hierbij aan je inkomen, gezinssituatie en het aantal kinderen. Ben je alleenstaande moeder dan krijg je in 2022 meer kindgebonden budget dan gezinnen met twee ouders. Zo wordt je ondersteund in de kosten die je hebt om voor je kind of kinderen te zorgen. Ontvang je al zorg- of huurtoeslag? Dan hoef je zelf geen kindgebonden budget aan te vragen. Dit gaat automatisch via de belastingdienst. Je kan wel een proefberekening maken wat betreft het bedrag waar je als alleenstaande moeder recht op hebt in 2022. 

Hoeveel kinderbijslag valt onder de rechten van een alleenstaande moeder met kind?

De kinderbijslag waar je recht op hebt als alleenstaande ouder en voornaamste verzorger van je kinderen gaat omhoog. Vanaf 1 januari 2022 krijg je voor kinderen tot 5 jaar 230,69 euro kinderbijslag, voor kinderen tot 11 jaar is dit 280,13 en is je kind tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan wordt het bedrag 329,56. Dit nieuwe bedrag ontvang je voor het eerst in april 2022.

Hoeveel is een uitkering voor een alleenstaande moeder?

Als je geen werk hebt of niet genoeg verdiend om je gezin te kunnen onderhouden, dan heb je recht op een bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor alleenstaande moeders. Een bijstandsuitkering vraag je aan bij de gemeente. Maar hoeveel is een…

Rechten alleenstaande moeder met kind: Zorgtoeslag

In 2022 is het grensbedrag voor de zorgtoeslag 31.998 euro. Hoeveel je precies gaat krijgen hangt sterk af van wat je als alleenstaande moeder verdiend en hoeveel vermogen je bezit. Let op: alimentatie wordt tevens als inkomen berekend en is dus van invloed op de zorgtoeslag. 

Bijstandsuitkering

Verdien je als alleenstaande moeder onder de bijstandsgrens? Dan heb je ook in 2022 recht op een bijstandsuitkering. Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader)1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering. https://www.love2bemama.com/rechten-alleenstaande-moeder-met-kind/