Wat is intrinsieke motivatie en hoe motiveer je jezelf?


JUST DO IT!

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen bemerkt dat er een innerlijke drijfveer moet zijn om bepaalde zaken op te pakken en activiteiten te ondernemen. Deze innerlijke drijfveer noemt men ook wel motivatie. Motivatie is een van de belangrijkste redenen waarom we dingen doen zoals actie ondernemen, aan het werk gaan, doelen stellen en onze wilskracht uitoefenen. Er zijn twee belangrijke soorten motivatie, namelijk intrinsieke motivatie (interne motivatie) en extrinsieke motivatie (externe motivatie). In deze blog zal ik jullie meenemen in de betekenis van de intrinsieke motivatie en handvaten bieden hoe jij jouw intrinsieke motivatie kunt vergroten en jezelf dus kunt motiveren!

intrinsieke motivatie

Wat is motivatie?

Motivatie is een van de belangrijkste redenen waarom we dingen doen zoals actie ondernemen, aan het werk gaan, doelen stellen en onze wilskracht uitoefenen. Er zijn twee belangrijke soorten motivatie, namelijk intrinsieke motivatie (interne motivatie) en extrinsieke motivatie (externe motivatie).

Motivatie is dus een van de drijvende krachten die we als mens nodig hebben. Het voedt het concurrentiegevoel in ons en zorgt voor sociale verbondenheid. De afwezigheid ervan kan leiden tot psychische aandoeningen zoals depressie. Motivatie omvat ook het verlangen om te blijven streven naar zingeving, een doel en een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden.

Er zijn verschillende motivatie theorieën. Motivatietheorieën zijn conceptuele kaders die proberen te verklaren waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en wat hen aanzet tot actie. Deze theorieën bieden inzicht in de factoren die de motivatie van individuen beïnvloeden en helpen bij het begrijpen van menselijk gedrag in verschillende contexten. Enkele bekende voorbeelden van motivatietheorieën zijn:

 • Maslow’s hiërarchie van behoeften: Abraham Maslow ontwikkelde de hiërarchie van behoeften, waarin hij stelde dat mensen bepaalde behoeften hebben die in een hiërarchische volgorde zijn gerangschikt. De behoeften variëren van basisbehoeften zoals fysiologische en veiligheidsbehoeften tot hogere behoeften zoals sociale erkenning, zelfrespect en zelfverwerkelijking.
 • Herzbergs tweefactortheorie: Frederick Herzberg stelde voor dat er twee soorten factoren zijn die van invloed zijn op motivatie en tevredenheid op het werk: hygiënefactoren en motivatiefactoren. Hygiënefactoren, zoals salaris en arbeidsomstandigheden, voorkomen ontevredenheid, terwijl motivatiefactoren, zoals prestaties en erkenning, bijdragen aan tevredenheid en motivatie.
 • Expectancy-Value Theorie: Deze theorie, ontwikkeld door Victor Vroom, suggereert dat motivatie afhangt van de verwachting dat inspanningen tot succes zullen leiden en de waarde die iemand hecht aan dat succes. Mensen worden gemotiveerd wanneer ze geloven dat hun inspanningen zullen leiden tot positieve resultaten en als ze die resultaten waardevol vinden.
 • Goal Setting Theorie: Deze theorie, gepionierd door Edwin Locke, stelt dat het stellen van specifieke, uitdagende doelen het individu kan motiveren om beter te presteren. Het proces van doelinstelling omvat feedback en participatie van het individu in het bepalen van zijn of haar doelen.
 • Self-Determination Theorie: Deci en Ryan ontwikkelden de Self-Determination Theorie, die de rol van intrinsieke motivatie benadrukt. Deze theorie stelt dat mensen meer gemotiveerd zijn en een hoger welzijn ervaren wanneer ze handelen vanuit eigen keuze en autonomie.
 • Motivatie-Hygiëne Theorie (Job Characteristics Model): Deze theorie, ontwikkeld door Hackman en Oldham, stelt dat bepaalde aspecten van het werk, zoals taakvariatie en autonomie, bijdragen aan intrinsieke motivatie en tevredenheid op het werk.
 • Cognitieve evaluatietheorie: Deze theorie, ook ontwikkeld door Deci en Ryan, richt zich op hoe externe factoren de intrinsieke motivatie beïnvloeden. Het benadrukt dat externe beloningen of controle de intrinsieke motivatie kunnen verminderen als ze als beperkend worden ervaren.

Deze motivatietheorieën bieden verschillende perspectieven op wat mensen drijft en hoe organisaties, opvoeders en individuen effectief kunnen inspelen op motivatie om gewenst gedrag te stimuleren.

Betekenis intrinsieke motivatie

Betekenis ‘Van Dale’: Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie. De tegenhanger van intrinsieke motivatie is dus extrinsieke motivatie, maar hier in een andere blog meer over.

intrinsieke motivatie

Herkennen van intrinsieke motivatie

Het herkennen van intrinsieke motivatie bij jezelf of anderen kan soms subtiel zijn, maar er zijn bepaalde kenmerken en gedragsindicatoren die kunnen wijzen op een sterke innerlijke drive. Hier zijn enkele signalen die kunnen duiden op intrinsieke motivatie:

 1. Diepe betrokkenheid en enthousiasme: Personen die intrinsiek gemotiveerd zijn, vertonen vaak een oprechte interesse en enthousiasme voor de activiteit. Ze gaan er met hart en ziel in op en tonen passie voor wat ze doen.
 2. Bereidheid om uitdagingen aan te gaan: Intrinsiek gemotiveerde individuen hebben vaak de neiging om uitdagingen op te zoeken en moeilijkheden te overwinnen. Ze zien inspanning als een kans voor groei en ontwikkeling.
 3. Flow-ervaring: Wanneer iemand helemaal opgaat in een activiteit, waarbij de tijd lijkt te vliegen en er een gevoel van moeiteloosheid is, kan dit wijzen op een flow-ervaring. Dit duidt vaak op intrinsieke motivatie.
 4. Vrijwillige toewijding: Intrinsieke motivatie wordt vaak gekenmerkt door vrijwillige betrokkenheid. Mensen doen iets omdat ze het willen, niet omdat ze het moeten.
 5. Zelfgestuurde initiatieven: Personen die intrinsiek gemotiveerd zijn, nemen vaak zelf het initiatief zonder dat ze constant extern aangespoord worden. Ze tonen zelfsturing en nemen verantwoordelijkheid voor hun acties.
 6. Intrinsieke beloningen: Het gevoel van voldoening, persoonlijke groei, en het bereiken van zelf opgestelde doelen dienen als intrinsieke beloningen voor gemotiveerde individuen.
 7. Blijvende interesse: Intrinsieke motivatie gaat vaak gepaard met een blijvende interesse in een bepaalde activiteit of doel. Het enthousiasme blijft bestaan, zelfs als er geen directe externe beloningen zijn.
 8. Creativiteit en innovatie: Intrinsieke motivatie stimuleert vaak creativiteit en innovatie. Mensen voelen zich gemotiveerd om nieuwe ideeën te verkennen en oplossingen te bedenken.
 9. Zelfreflectie: Intrinsiek gemotiveerde individuen hebben vaak een sterk gevoel van zelfbewustzijn en reflecteren regelmatig op hun doelen en prestaties.
 10. Blijvende inzet: Intrinsieke motivatie zorgt vaak voor langdurige betrokkenheid bij een activiteit. Zelfs als er tijdelijke uitdagingen zijn, blijft de persoon gemotiveerd om door te zetten.

Persoonlijke intrinsieke motivatie is de innerlijke drijfveer en het persoonlijke verlangen om activiteiten te ondernemen, doelen te bereiken of taken uit te voeren, los van externe beloningen of druk. Het wordt gestuurd door factoren zoals interesses, waarden, voldoening en persoonlijke groei.

Enkele kenmerken van persoonlijke intrinsieke motivatie omvatten een diepe passie voor activiteiten, het stellen van zelfbepaalde doelen gebaseerd op eigen waarden, het ervaren van voldoening en plezier tijdens de activiteit, streven naar zelfontwikkeling en groei, waardering voor autonomie en zelfsturing, natuurlijke nieuwsgierigheid, bereidheid om uitdagingen aan te gaan, zelfreflectie, langdurige betrokkenheid bij activiteiten en een sterk gevoel van eigenaarschap over doelen en acties. Het begrijpen en koesteren van persoonlijke intrinsieke motivatie kan leiden tot een vervullend leven en een verhoogd gevoel van welzijn.

Intrinsiek gemotiveerde personen stellen doelen op basis van hun eigen waarden en overtuigingen. Ze volgen niet alleen externe verwachtingen, maar streven naar wat voor hen persoonlijk belangrijk is. Ze zijn bereid om nieuwe dingen te leren en zichzelf te verbeteren, niet alleen vanwege externe druk, maar omdat ze oprecht verlangen naar persoonlijke ontwikkeling.

Hierbij zijn intrinsiek gemotiveerde individuen vaak zelf reflectief. Ze denken na over hun doelen, waarden en wat hen drijft, wat bijdraagt aan een dieper begrip van henzelf, hun motivaties en dus ook hun persoonlijke groei. Doordat personen met een hoge intrinsieke motivatie een gevoel van eigenaarschap ervaren nemen ze uiteindelijk ook de volledige verantwoordelijkheid over hun keuzes en handelen. Ze zullen niet zomaar iets doen, ze doen iets weloverwogen en doordacht!

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn vaak enthousiaster over hun werk, omdat ze er voldoening uit halen, ongeacht de mogelijke externe beloningen. In het ideale scenario is een medewerker zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd. Intrinsiek gemotiveerde medewerkers leveren veel voordelen voor de onderneming op, namelijk:

 • De medewerker is meer betrokken, hetgeen zorgt voor een verhoogde productiviteit en welzijn op het werk.   
 • Intrinsieke motivatie is een gevoel dat van binnenuit komt, waardoor het vaak van lange duur is. Oprechte passie en enthousiasme voor een taak of project blijven lang hangen, we spreken dan ook wel van duurzaamheid.
 • Overtuigingen, waarden en basisbehoeften van mensen veranderen zelden.
 • Intrinsieke motivatie kost zelden geld. Gelukkige medewerkers hebben minder behoefte aan extrinsieke motivatiemiddelen die een bedrijf vaak handenvol geld kosten (bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden enzovoort).

Kenmerken intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers vertonen specifieke gedragskenmerken die duiden op een sterke innerlijke drive en betrokkenheid bij hun werk. Hier zijn enkele gedragskenmerken die kunnen wijzen op intrinsieke motivatie bij medewerkers:

 1. Passie voor het werk: Intrinsiek gemotiveerde medewerkers tonen een diepe passie voor hun taken en projecten. Ze vinden voldoening en plezier in wat ze doen, en deze passie is vaak aanstekelijk voor anderen. Lees in het artikel over werkgeluk hier meer over!
 2. Initiatief nemen: Deze medewerkers nemen zelf het initiatief en wachten niet af tot hen verteld wordt wat ze moeten doen. Ze tonen proactief gedrag en zijn bereid extra stappen te zetten om doelen te bereiken.
 3. Bereidheid om uitdagingen aan te gaan: Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn niet bang voor uitdagingen. Ze zien moeilijkheden eerder als kansen voor groei en leren dan als obstakels.
 4. Zelfsturing: Deze medewerkers hebben een hoge mate van zelfsturing. Ze kunnen hun werk organiseren en prioriteren zonder voortdurende supervisie, omdat ze intrinsiek weten wat belangrijk is en waarom.
 5. Hoge mate van betrokkenheid: Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn betrokken bij hun werk en tonen interesse in de organisatie. Ze voelen zich verbonden met de missie en doelen van het bedrijf.
 6. Creativiteit en innovatie: Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn vaak creatief en innovatief. Ze zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om taken uit te voeren en dragen bij aan het vinden van oplossingen voor uitdagingen.
 7. Doorzettingsvermogen: Deze medewerkers geven niet snel op. Ze tonen doorzettingsvermogen in het bereiken van doelen, zelfs in het gezicht van tegenslagen of obstakels.
 8. Autonomie waarderen: Intrinsiek gemotiveerde medewerkers waarderen autonomie en hebben graag controle over hun eigen werk. Ze gedijen goed in een omgeving waar ze de vrijheid hebben om beslissingen te nemen.
 9. Focus op zelfontwikkeling: Medewerkers met intrinsieke motivatie streven naar zelfontwikkeling. Ze zijn gemotiveerd om nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf te verbeteren, zelfs als dat niet direct verband houdt met hun huidige taken. Lees hier mijn tips voor jouw voor persoonlijke groei.
 10. Betrokkenheid bij teamactiviteiten: Hoewel intrinsieke motivatie persoonlijk is, zijn intrinsiek gemotiveerde medewerkers vaak betrokken bij teamactiviteiten. Ze delen hun enthousiasme en ondersteunen collega’s.

Door deze gedragskenmerken te herkennen en te waarderen, kunnen organisaties de intrinsieke motivatie van medewerkers bevorderen en een omgeving creëren die de groei en prestaties stimuleert.

Intrinsieke motivatie vergroten

Het vergroten van intrinsieke motivatie begint bij jezelf! Het vergroten van jouw intrinsieke motivatie heeft meerdere voordelen. Zo ga je meer voldoening en tevredenheid creëren over de dingen die jij in je leven doet, je productiviteit neemt toe, het heeft een positief effect op jouw gezondheid en welzijn, het bevorderd jouw zelfontwikkeling, toename van creativiteit, je gaat meer out-of-the-box denken, verbetering van interpersoonlijke relaties, toename van gevoel van controle over je eigen leven, verhoogde veerkracht, toename van positieve gedachtes en levenskracht!

Er zijn verschillende manieren om jouw intrinsieke motivatie te vergroten, namelijk:

 • Ontdek wat jouw passie is!
 • Stel persoonlijke doelen op, blijf hierin realistisch. Deze doelen formuleer je SMART.
 • Maak taken uitdagend
 • Zoek autonomie
 • Sta regelmatig stil bij je prestaties en beloon jezelf voor hetgeen je al bereikt hebt
 • Focus op persoonlijke groei
 • Stimuleer je eigen creativiteit
 • Werk aan een positieve mindset! Mindset is everything!
 • Leer van successen maar ook van mislukkingen, leer van beide momenten en gebruik ze als brandstof voor jouw intrinsieke motivatie. Zorg dus voor een growth mindset in plaats van een fixed mindset en blijf hierin groeien.
 • Laat je leiden door jouw eigen nieuwsgierigheid
 • Blijf actief betrokken bij jouw eigen proces en geef het niet zomaar uit handen, stel jezelf verantwoordelijk! Ben de leider van je eigen leven.
intrinsieke motivatie

Vergroten intrinsieke motivatie medewerker

Het vergroten van intrinsieke motivatie is een waardevol streven, omdat het mensen aanzet tot betrokkenheid, toewijding en voldoening bij wat ze doen en dus op de werkzaamheden die men uitvoert. Hier zijn enkele strategieën om de intrinsieke motivatie van medewerkers te vergroten:

 1. Identificeer de activiteiten en onderwerpen waar iemand van nature in geïnteresseerd is. Het koppelen van taken aan persoonlijke passies vergroot de intrinsieke motivatie.
 2. Formuleer specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen. Duidelijke doelen bieden richting en stimuleren intrinsieke motivatie.
 3. Mensen gedijen vaak bij uitdagingen. Het creëren van taken die een zekere mate van moeilijkheid met zich meebrengen, kan de intrinsieke motivatie vergroten, omdat het een gevoel van prestatie met zich meebrengt.
 4. Geef individuen de ruimte om hun eigen beslissingen te nemen en controle te hebben over hun werk. Autonomie bevordert intrinsieke motivatie doordat mensen zich eigenaar voelen van hun acties.
 5. Zorg voor regelmatige erkenning en waardering voor de inspanningen en prestaties. Het gevoel van erkenning kan de intrinsieke motivatie versterken.
 6. Moedig creativiteit en innovatie aan. Het stimuleren van het bedenken van nieuwe ideeën en benaderingen kan de intrinsieke motivatie vergroten.
 7. Bied kansen voor training en ontwikkeling. Het streven naar persoonlijke groei kan intrinsieke motivatie stimuleren.
 8. Een positieve en ondersteunende werkomgeving draagt bij aan het vergroten van intrinsieke motivatie. Dit omvat een gezonde balans tussen uitdaging en ondersteuning.
 9. Betrek medewerkers bij besluitvormingsprocessen. Het gevoel van betrokkenheid kan de intrinsieke motivatie versterken.
 10. Moedig zelfreflectie aan. Het bewust nadenken over persoonlijke doelen en motivaties kan intrinsieke motivatie verdiepen.
 11. Sta toe dat medewerkers hun nieuwsgierigheid volgen en nieuwe gebieden verkennen. Het bevredigen van natuurlijke nieuwsgierigheid kan de intrinsieke motivatie vergroten.
 12. Een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, draagt bij aan intrinsieke motivatie.

Motivatie groeit op het moment dat je hier zelf de meerwaarde van inziet. Je ervaart dat iets werkt, het jou helpt. De mens houdt zich vaak vast aan dezelfde denkbeelden, totdat de mens iets nieuws ervaart en hier een positieve associatie mee heeft. Een bekende uitdrukking is: ‘Sporten is niets voor mij!’, totdat je merkt hoe fit je je voelt als je meer dan gemiddeld bewogen hebt. Door dingen te ervaren die ze voorheen niet kenden, wijzigen mensen hun standpunt. Wil je intrinsieke motivatie stimuleren? Laat iemand dan iets anders ervaren dan hij of zij gewend was, zorg ervoor dat hetgeen wat iemand ervaart, een goed gevoel geeft!https://mind-setters.com/intrinsieke-motivatie/