Vertrouwen is goed controle is beter. Is dat wel zo?


Vertrouwen en controle zijn twee begrippen in relatie tot elkaar staan, maar ze kunnen ook met elkaar conflicteren. Regelmatig hoor je wel eens: vertrouwen is goed, controle is beter. In dit artikel ontrafelen we deze stelling verder door het van enkele kanten te belichten.

Wat is vertrouwen?

Vertrouwen is de basis van een gezonde relatie. Het gaat om geloven in de integriteit, betrouwbaarheid en goede bedoelingen van jezelf of van de ander. Vertrouwen ontstaat onder meer door opgebouwde positieve ervaringen, open communicatie en consistent gedrag van beide partners.

Vertrouwen kan ook een positie zijn die je standaard kiest. Je geeft iemand of een situatie het vertrouwen in de wijze waarop je ernaar kijkt. Dit kan ook vertrouwen in jezelf zijn. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook. Je vertrouwt in beginsel niet zozeer op een bepaalde (positieve) uitkomst en staat meer bedachtzaam en vanuit wantrouwen in het leven. Beide posities zijn goed, maar brengen andere effecten met zich mee.

Wat is controle?

Als ik mij verdiep in het begrip controle kom ik als rode draag het volgende tegen. Controle heeft te maken met het beheersen van situaties, gedragingen of resultaten. Het kan voortkomen uit een behoefte aan zekerheid, angst of onbekendheid. Controle kan zich uiten in het willen bepalen van de acties of keuzes van de ander, het stellen van regels of het (constant) monitoren van iemand of iets. Dit is echter wel een vrij negatieve benadering vind ik. Controle kan ook erg functioneel zijn. Door jezelf en anderen te controleren behoud je zicht en grip op je gewenste resultaat.

Hoe helpt controle bij vertrouwen

Om het meest werkbare uit 2 werelden te combineren zou je de begrippen vertrouwen en controle niet als tegenstijdig kunnen zien maar als complementair. Eerder benoemde we dat vertrouwen ook een positie kan zijn van waaruit je vertrekt. Dit zal minder leiden tot spanning en onzekerheid. Dit betekend niet dat controle overbodig is. Controle kan jou, en mogelijk de ander, helpen om gezamenlijk een resultaat/prestatie te bekijken.

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld een situatie waarbij een organisatie afspraken maakt met een leverancier. Veelal wordt dit vastgelegd in overeenkomsten en KPI’s. Processen worden beschreven en we werkafspraken worden gemaakt. Je kunt vanuit vertrouwen ervan uitgaan dat de leverancier zijn afspraken nakomt. Controle kan je echter helpen om zeker te zijn dat alles ook goed loopt. In 99% van de gevallen dat iets niet goed loopt gaat het om miscommunicatie of onduidelijkheden die er in bepaalde afspraken spelen. Er speelt zelden iets ten aanzien van niet integer handelen. Voor beide partijen is controle een prima middel om bewust in te zetten of ook alles loopt zoals bedacht.

De juiste balans

Een gezonde relatie vereist een balans tussen vertrouwen en controle. Het is belangrijk om elkaar ruimte te geven voor individuele vrijheid en autonomie, terwijl je tegelijkertijd een gevoel van verbondenheid en veiligheid behoudt.

Een goede communicatie is cruciaal om het vertrouwen te behouden en de behoefte aan controle te verminderen. Open en eerlijke gesprekken over verwachtingen, grenzen en risico’s kunnen helpen om misverstanden te voorkomen en een gevoel van grip te creëren.

Vertrouwen kwijt, wat nu?

Het verlies van vertrouwen kan optreden in bepaalde situaties.  Als vertrouwen wordt geschonden, kan de behoefte aan controle hierdoor toenemen. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van wantrouwen, controlerend gedrag en meer schade aan het vertrouwen. Het is essentieel om openlijk over de kwesties te communiceren en te werken aan het herstellen van vertrouwen. Het herstellen van vertrouwen is een langer proces dan het verliezen ervan. Vandaar het spreekwoord: Vertrouwen komt te voet en vertrek te paard.

Op jezelf vertrouwen

Zelfvertrouwen: Het hebben van vertrouwen in jezelf is veel voorkomend vraagstuk. Niet alleen voor jezelf van belang maar ook belangrijk in een relatie. Zelfvertrouwen geeft je het lef om in actie te komen, daar waar onvoldoende zelfvertrouwen leidt tot negatievere gedachten in je zelfbeeld en is remmend op een noodzakelijk actie. Momenten die jezelf of je omgeving bestempelt met falen kunnen je zelfvertrouwen verlagen. De kunst is om dit soort gebeurtenissen niet als falen te zien maar als lering.

Conclusie: vertrouwen is goed, controle is beter

Kortom, vertrouwen en controle zijn nauw met elkaar verbonden in een relatie. Controle is niet beter of slechter dan vertrouwen. Een gezonde relatie vereist vertrouwen als basis, terwijl controle het vertrouwen kan versterken of ondermijnen, afhankelijk van hoe het wordt toegepast. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden waarin beide partijen zich gewaardeerd voelen, en controle inzetten om te meten en continue te verbeteren. Controle is hiermee gezamenlijk belang.

Wil je het vertrouwen in je organanisatie laten groeien kijk dan ook eens op Customer loyalty software van NeoDayhttps://mind-setters.com/vertrouwen-is-goed-controle-is-beter/