Kinderbijslag 2023: per 1 januari omhoog


Kinderbijslag 2023: per 1 januari omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de kinderbijslag omhoog. Je ontvangt het nieuwe bedrag voor het eerst begin april 2023. Bekijk de nieuwe bedragen.

Wat is kinderbijslag?

Als je kinderen hebt, krijg je elk kwartaal kinderbijslag. Kinderbijslag is een toeslag voor je kind. Hiermee kun je een deel van de kosten van je kind betalen. De kinderbijslag stopt als je kind 18 jaar is geworden. Soms stopt de kinderbijslag eerder, bijvoorbeeld als je kind stopt met school. Je kunt alleen kinderbijslag krijgen als je verzekerd bent.

Voor wie kun je kinderbijslag 2023 aanvragen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft hier recht op. Dus ook als je voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen zorgt alsof het je eigen kinderen zijn, heb je recht op kinderbijslag. Je kunt, als je aan de voorwaarden voldoet, kinderbijslag krijgen voor:

 • Je eigen kind(eren) tot 18 jaar
 • Het kind behoort tot jouw huishouden/ co ouderschap.
 • Je verzorgt een eigen kind, stiefkind, pleegkind of adoptiekind.

Je kan ook kinderbijslag ontvangen als het om een ander kind gaat. Een kind wat je opvoedt en verzorgt zoals je je eigen kinderen opvoedt. Je moet bij een niet-eigen kind wel aan kunnen tonen dat het kind bij jou staat ingeschreven. Dit kun je allemaal nakijken.

💰 Wil jij in 2023 je financiële huishouding (beter) op orde hebben? In 2023 starten wij met de online cursus ‘Investeren kun je leren’, want investeren is voor iedereen. Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte!

De SVB (Sociale Verzekeringsbank): automatisch bericht

Heb jij een pasgeboren baby en geeft je partner of jij je kind aan, dan krijgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), automatisch bericht van aanmelding. Deze organisatie zorgt ervoor dat jij straks de kinderbijslag op je rekening ontvangt. Na het aanmelden kun je een brief verwachten met instructies. De kinderbijslag kun je aanvragen met je DigiD. Je moet er dus eerst voor zorgen dat je een DigiD hebt.

Bij het krijgen van een volgend kind, sta je al ingeschreven en krijg je automatisch de kinderbijslag voor de volgende kinderen. Dit bedrag wordt dan aangepast aan het aantal kinderen. Je krijgt de kinderbijslag het eerstvolgende kwartaal.

Betaling kinderbijslag actuele en nieuwe bedragen

Begin januari 2023 ontvangt u de betaling van het actuele bedrag van de kinderbijslag over het 4e kwartaal 2022. Begin april 2023 ontvangt u de betaling van het nieuwe bedrag van de kinderbijslag over het 1e kwartaal 2023.

Hoeveel kinderbijslag 2023

De kinderbijslag 2023 is verhoogd. De hoogte van de kinderbijslag is niet gekoppeld aan je inkomen. Iedereen in Nederland met kinderen heeft recht op kinderbijslag (afhankelijk van de leeftijd van je kind).

Nieuwe bedragen kinderbijslag 2023 per kind vanaf 1 januari 2023:

 • 0 t/m 5 jaar: € 269,76 per kwartaal
 • 6 t/m 11 jaar: € 327,56 per kwartaal
 • 12 t/m 17 jaar: € 385,37 per kwartaal

Oude bedragen kinderbijslag 2022:

 • 0 t/m 5 jaar: € 249,31 per kwartaal
 • 6 t/m 11 jaar: € 302,74 per kwartaal
 • 12 t/m 17 jaar: € 356,16 per kwartaal

Wonen op Curacao en terug naar Nederland

Zo, dat is even geleden. Ik ben bijna een jaar ‘afwezig’ geweest op Love2BeMama. Ondertussen heb je me wel kunnen volgen op Instagram: Linda op Curacao. In de zomer van 2021 zijn we voor 6 maand naar Curaçao vertrokken en…

Uitbetaling kinderbijslag: de betaaldagen

De betaaldagen kinderbijslag in 2023 zijn:

 • 2 januari 2023: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2022
 • 1 april 2023: kinderbijslag over het eerste kwartaal 2023
 • 1 juli 2023: kinderbijslag over het tweede kwartaal 2023
 • 1 oktober 2023: kinderbijslag over het derde kwartaal 2023

Wanneer krijg je geen kinderbijslag meer?

Op een gegeven moment stopt de kinderbijslag. Dit kan zijn als je kind 18 jaar wordt of zodra je kind studiefinanciering krijgt. Ook als je gaat verhuizen naar het buitenland vervalt de kinderbijslag en heb je hier geen recht meer op. Maar er kunnen meer redenen zijn waarom je voor je kind geen kinderbijslag meer krijgt.

 • Je hebt een kind wat in het buitenland gaat wonen of werken (onder de 18 jaar).
 • Je gaat zelf met je kind in het buitenland wonen.
 • Je kind (onder de 18 jaar) gaat uit huis.
 • Je kind is 16 of 17 jaar en gaat niet naar school voor het behalen van een startkwalificatie. Hij of zij is daarvan niet vrijgesteld en valt onder de Leerplichtwet 1969.
 • Je kind is overleden.

Is er iets veranderd in de thuissituatie? Geef dit dan door aan het SVB. Als je dit niet (op tijd) doet moet je kinderbijslag terug betalen.

Meer kinderbijslag 2023 ontvangen

Heb jij een kind thuis wonen en heeft je kind intensieve zorg nodig? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een verdubbeling van de kinderbijslag. Ben je een alleenstaande moeder? Dan kun je ook nog andere toeslagen krijgen voor je kind.

https://www.love2bemama.com/kinderbijslag-2023-per-1-januari-omhoog/