De voordelen van een BV! Alles op een rij


Heb jij ooit nagedacht over het starten van een BV, maar weet je niet precies hoe en wat de voordelen zijn? Van fiscale voordelen van een BV tot flexibiliteit in bedrijfsstructuur. Van bescherming van persoonlijk vermogen tot een professionele uitstraling naar buiten toe. In dit artikel zetten we alle voordelen van het oprichten van een BV op een rij, zodat jij een weloverwogen beslissing kan nemen binnen jouw zakelijke ambities.

Wat is een BV?

Binnen de zakelijke wereld hoor je deze letters vaak terugkomen. Maar wat betekenen ze precies? BV is een afkorting voor Besloten Vennootschap, wat staat voor een soort onderneming waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in handen van de eigenaren, oftewel de aandeelhouders, en zijn niet vrij verhandelbaar op de beurs. Hierdoor hebben de eigenaren het zeggen over wie de aandelen zou kunnen kopen en wie niet. Zo blijft de zeggenschap over de onderneming binnen een besloten kring van personen, vandaar de term ‘besloten’.

Betekenis van BV
De BV is een rechtspersoon, wat betekent dat het een eigen juridische entiteit is, los van de eigenaren. Hierdoor is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd in de onderneming. Het privévermogen van de eigenaren is dus beschermd tegen schuldeisers van de BV.

Verschillen tussen BV en andere bedrijfsvormen

In Nederland kennen we diverse bedrijfsvormen, elk met hun unieke kenmerken en regelgeving. Laten we de Besloten Vennootschap (BV) eens goed bekijken en vergelijken met andere bedrijfsvormen zoals de Eenmanszaak en de VOF.

Eenmanszaak: Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon de eigenaar is en verantwoordelijk voor alle aspecten van het bedrijf. Deze vorm is populair onder kleine ondernemers en freelancers. Voordelen zijn de eenvoudige oprichting en het feit dat de winst volledig naar de eigenaar gaat. Een nadeel is dat de eigenaar met zijn persoonlijke vermogen aansprakelijk is voor schulden van de zaak, wat dan weer een van de grootste voordelen van een BV is.

VOF: Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een bedrijfsvorm waarbij twee of meer personen als vennoten een bedrijf voeren. Elke vennoot brengt iets in, zoals geld, goederen, of arbeid. De vennoten zijn samen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en delen de winst. Net als bij een eenmanszaak zijn de vennoten persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de VOF. Dit kan een risico zijn, maar de samenwerking biedt ook voordelen zoals het delen van kennis, vaardigheden en netwerken.

In tegenstelling tot een eenmanszaak of VOF, waarbij de eigenaren persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf, biedt een BV een beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat het privévermogen van de aandeelhouders meestal beschermd blijft. Dit is een van de grootste voordelen van een BV voeren.

voordelen van een BV

Voordelen van een BV starten

Het starten van een BV brengt tal van voordelen met zich mee die vooral aantrekkelijk zijn voor ondernemers die hun zakelijke risico’s willen beperken en hun groeipotentieel willen maximaliseren. Een van de voornaamste voordelen is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders; alleen het bedrijfsvermogen staat op het spel bij financiële tegenslagen, niet het persoonlijke vermogen. Dit biedt een veilige haven voor persoonlijke activa.

De fiscale voordelen van een BV
Een BV heeft ook aanzienlijke fiscale voordelen, zoals de mogelijkheid om te profiteren van de deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid. In vergelijking met een Naamloze Vennootschap (NV), vereist een BV een minder groot startkapitaal, wat het een aantrekkelijke keuze maakt voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen die willen groeien maar flexibel willen blijven.

  • Oprichting van subsidiaries: Een BV kan gemakkelijk dochterondernemingen oprichten, wat handig is voor bedrijven die verschillende merken of activiteiten onder verschillende entiteiten willen structureren.
  • Professioneel imago: Daarnaast wordt een BV vaak als meer professioneel gezien door externe partijen, zoals banken en investeerders, wat kan resulteren in betere toegang tot financiering. Een van de zeer interessante voordelen van een BV.
  • Eenvoudig overdraagbaar: Aandelen van een BV zijn eenvoudig overdraagbaar, wat handig is als je het bedrijf wilt verkopen of overdragen aan een opvolger.

Flexibele winstverdeling

Bovendien geniet een BV van belastingvoordelen, zoals de mogelijkheid tot het toepassen van de innovatiebox met een verlaagd belastingtarief op inkomsten uit innovatie en een efficiëntere winstuitkering aan aandeelhouders. Het opzetten van een BV is ook relatief eenvoudig en vereist een lager minimumkapitaal dan bijvoorbeeld een NV.

Ook is een van de voordelen van een BV de structurele flexibiliteit, wat betekent dat je gemakkelijk de ondernemingsstructuur kan aanpassen aan veranderende bedrijfsomstandigheden. Dit alles maakt de BV een veelzijdige en populaire keuze voor ondernemers die hun zakelijke visie met een solide juridische basis willen realiseren.

Hoe start je een BV?

Een bv oprichten in Nederland is een proces dat met zorgvuldigheid en aandacht voor juridische formaliteiten dient te gebeuren. Allereerst dient men een oprichtingsakte op te stellen bij een notaris, waarin de belangrijkste gegevens van de BV worden vastgelegd. Deze gegevens bevatten essentiële informatie zoals de naam van de BV, het doel, het adres, de hoogte van het aandelenkapitaal en de verdeling daarvan onder de oprichters.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Vervolgens moet de BV worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Ook de belastingdienst moet op de hoogte worden gesteld. Na inschrijving bij de KvK ontvangt de BV automatisch een btw-nummer en wordt informatie verstrekt voor de vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de activiteiten kan het nodig zijn om bepaalde vergunningen aan te vragen.

Het is verder raadzaam om een zakelijke bankrekening te openen en een goede administratie op te zetten die voldoet aan de wettelijke eisen. Met deze stappen zet een ondernemer de juridische basis voor zijn BV en kan hij beginnen met de bedrijfsvoering.

Benodigde documenten

Voor het inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Nederland, zijn verschillende documenten vereist. Hieronder staan ze netjes op een rijtje:

  • Kopie van de oprichtingsakte. Ten eerste is een kopie van de oprichtingsakte, opgesteld en ondertekend door een notaris, noodzakelijk. Deze akte bevat de statuten van de BV.
  • Geldig identiteitsbewijs. Daarnaast moet een geldig identiteitsbewijs van de bestuurder(s) en eventuele aandeelhouders worden overlegd.
  • Inschrijfformulier KvK. Ook is een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier van de KvK vereist.
  • De UBO’S. Indien van toepassing, moeten ook de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) worden aangeleverd.

Voor buitenlandse ondernemers kan aanvullende documentatie zoals een uittreksel van het buitenlandse handelsregister en een bewijs van woonadres vereist zijn. Controleer altijd de meest actuele vereisten bij de KvK om zeker te zijn dat alle benodigde documentatie compleet is.

voordelen van een BV

Vof omzetten naar BV

Nu vraag jij je misschien af of het mogelijk is om een VOF om te zetten naar een BV. En hoe dit dan precies te werk gaat, gezien de significante verschillen tussen deze twee rechtsvormen. Eerst moet de waarde van de VOF worden bepaald, vaak met hulp van een accountant of taxateur, omdat de activa en passiva van de VOF overgedragen worden naar de BV. Vervolgens wordt een oprichtingsakte voor de BV opgesteld door een notaris, waarin de details van de nieuwe onderneming worden vastgelegd.

Laat je adviseren
De overdracht van activa van de VOF naar de BV kan fiscale gevolgen hebben, zoals overdrachtsbelasting, dus het is raadzaam om hierover advies in te winnen bij een fiscaal adviseur. Laat je zo helpen met je vof naar bv omzetten door firm24. Na de oprichting van de BV moeten de zakelijke activiteiten van de VOF formeel worden gestaakt en overgezet naar de BV. Dit proces omvat ook de overdracht van klanten, contracten en eventuele schulden of verplichtingen.

Tot slot moet de omzetting worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en moeten andere relevante instanties, zoals de Belastingdienst, worden geïnformeerd over de wijziging in rechtsvorm. Het is belangrijk om alle juridische en fiscale aspecten zorgvuldig te overwegen bij het omzetten van een VOF naar een BV, om mogelijke complicaties of onvoorziene kosten te voorkomen.

Een aanrader om te lezen!

Bijna iedereen kan een bedrijf beginnen, maar het kost een ware ondernemer om het bedrijf succesvol te maken! Het boek de ondernemende ondernemer bespreekt het grondige promotie-onderzoek van Martijn Driessen. In dit onderzoek legde hij de persoonskenmerken van een goede ondernemer onder de loep en bracht in kaart wat de kernkwaliteiten zijn. Een erg interessant boek, wat goed wegleest. Een aanrader voor iedereen in het zakelijke werkveld!


De ondernemende ondernemer


€ 17.95


De ondernemende ondernemer is geïnspireerd door het grondige promotie-onderzoek van Martijn Driessen. Tien jaar geleden is hij begonnen met het…


Ontdek de beste prijs


Aandachtspunten bij het runnen van een BV

Als je een BV hebt, moet je op een aantal dingen letten om ervoor te zorgen dat je bedrijf goed loopt. Zorg altijd voor een goede boekhouding die klopt met de regels, en vergeet niet de belasting en de jaarlijkse financiële overzichten. De mensen die de BV leiden, moeten slimme keuzes maken voor het bedrijf en kunnen in de problemen komen als ze dat niet doen. Het is ook belangrijk dat je de regels van je BV up-to-date houdt en dat wat je bedrijf doet, past bij die regels.

Vergeet niet om regelmatig met alle eigenaren van de BV te vergaderen zoals het hoort. En blijf altijd op de hoogte van nieuwe trends en regels die invloed kunnen hebben op je bedrijf, zodat je altijd voorbereid bent op wat er kan komen. Dit waren de voordelen van een BV beginnen en runnen, allemaal netjes op een rij.

Lees hier ook onze blog over de voor- en nadelen van ZZP’er worden.https://mind-setters.com/voordelen-bv/