Alleenstaande ouder toeslag 2024 – Love2BeMama


Alleenstaande ouder toeslag 2024

Met een fiscale partner is het meestal iets makkelijker om financieel rond te komen. Vroeger stond er een alleenstaande ouder korting om alleenstaande ouders te ondersteunen. Deze is helaas sinds 2020 afgeschaft. Ben je alleenstaand? Dan zijn er een paar dingen waar je op terug kan vallen. In dit blog vind je: alleenstaande ouder toeslag 2024, waar heb ik recht op?!

Een toeslag vanuit de belastingdienst of overheid is bedoeld om de alleenstaande ouder wat meer ruimte te geven. Het kan, met jonge kinderen, bijvoorbeeld lastiger zijn om een fulltime baan er op na te houden. Hier heb je zoal recht op aan alleenstaande ouder toeslag:

Alleenstaande ouder toeslag 2024: Kindgebonden budget

In 2024, het kindgebonden budget (KGB), een financiële ondersteuning van de overheid voor ouders van kinderen tot 18 jaar, zal automatisch worden toegekend als je al andere toeslagen ontvangt. De Belastingdienst berekent het bedrag op basis van je inkomen, gezinssituatie, en het aantal kinderen. Als alleenstaande ouder krijg je een extra toeslag, bekend als de “alleenstaande ouderkop“. Voor 2024 is dit bedrag maximaal €3,480 per jaar.

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van meerdere factoren zoals het aantal kinderen en hun leeftijd, waarbij je meer krijgt voor oudere kinderen. Het is belangrijk om te weten dat als je situatie verandert, bijvoorbeeld door een wijziging in inkomen of gezinssamenstelling, je dit zo snel mogelijk moet doorgeven aan de Belastingdienst om correcties in de toeslag te voorkomen.

Als je geen bericht ontvangt van de Belastingdienst maar denkt wel recht te hebben op het kindgebonden budget, of als je nog geen andere toeslagen ontvangt, kun je zelf een aanvraag indienen. Dit kan eenvoudig via de website van de Belastingdienst, waar je ook een proefberekening kunt maken om te zien op hoeveel kindgebonden budget je mogelijk recht hebt​.

Voor een specifieke berekening van het bedrag waar je mogelijk recht op hebt, is het aan te raden een proefberekening te maken op de website van de Belastingdienst. Dit geeft je een duidelijk beeld van de financiële steun die je kunt verwachten.

Een huis kopen als alleenstaande ouder: wat is belangrijk?

Een huis kopen als alleenstaande ouder; wat is belangrijk en waar moet je op letten? Als je als alleenstaande ouder op zoek bent naar een nieuw huis, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Het kopen…

Alleenstaande ouder toeslag 2024: Zorgtoeslag

Voor alleenstaande ouder toeslag 2024 zijn er specifieke grenzen gesteld voor inkomens en vermogens om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag in Nederland:

  • Inkomensgrenzen: Als alleenstaande mag je een maximaal inkomen hebben van €37.496 per jaar om zorgtoeslag te ontvangen. Heb je een toeslagpartner, dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet meer dan €47.368 zijn.
  • Vermogensgrenzen: Je mag niet meer dan €140.213 aan vermogen hebben als alleenstaande. Met een toeslagpartner mag jullie gezamenlijke vermogen niet meer dan €177.301 zijn.

Deze bedragen zijn aanzienlijk gestegen vergeleken met 2023, wat betekent dat je met een hoger inkomen of vermogen nog steeds in aanmerking zou kunnen komen voor zorgtoeslag. Het is belangrijk om alle inkomens, inclusief vakantiegeld en alimentatie (maar niet studiefinanciering), nauwkeurig op te geven bij het aanvragen van zorgtoeslag om te vermijden dat je later moet terugbetalen als blijkt dat je inkomen hoger was dan opgegeven.

Voor een nauwkeurige berekening van de zorgtoeslag die je kunt ontvangen, kun je gebruikmaken van de proefberekening op de website van de Belastingdienst vanaf begin december.

Huurtoeslag

Wat ook valt onder de alleenstaande ouder toeslag 2024 is huurtoeslag. Voor 2024 zijn de inkomens- en vermogensgrenzen voor huurtoeslag als volgt aangepast:

  1. Inkomen: Er is geen vaste inkomensgrens voor huurtoeslag; het hangt af van je toetsingsinkomen, wat ongeveer overeenkomt met je bruto jaarinkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder huurtoeslag je ontvangt. Bepaalde inkomsten, zoals vakantiegeld en alimentatie, tellen mee, maar studiefinanciering niet.
  2. Vermogen: In 2024 mag je als alleenstaande niet meer dan €36.952 aan vermogen hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Als je een partner of thuiswonende kinderen hebt, kan dit bedrag hoger liggen. Het vermogen van inwonende kinderen jonger dan 18 jaar telt mee bij jouw vermogen. Voor thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder telt hun vermogen niet mee voor jouw huurtoeslag.
  3. Huurprijs: In 2024 moet de huur onder de €880 per maand liggen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder de 21 jaar is deze grens €455.

Als je twijfelt of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om een proefberekening te maken. Dit kan helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheid om huurtoeslag te ontvangen op basis van jouw specifieke situatie. Voor meer informatie en het maken van een proefberekening kun je terecht op de website van de Belastingdienst bij Mijn Toeslagen.

Alleenstaande ouder toeslag 2024

Kinderopvang toeslag alleenstaande ouder

Werk je als alleenstaande ouder en gaat je kind naar de kinderopvang? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag voor alleenstaande ouders is er om zelf aan het werk te kunnen en je kinderen een veilig onderkomen te geven op het moment dat je zelf aan het werk bent.

De maximaal te vergoeden uurprijs voor kinderopvang waar je recht op hebt als alleenstaande ouder gaat in 2024 iets omhoog. Hanteert je kinderopvang hogere uurtarieven dan het maximale tarief vastgesteld door de overheid? Dan ontvang je geen toeslag over de meerprijs. Je eigen bijdrage wordt in dat geval dus hoger. Wat zijn de maximale, vastgestelde bedragen in 2024? 

  • Dagopvang: €10,25 per uur
  • Buitenschoolse opvang (BSO): €9,12 per uur
  • Gastouderopvang: €7,53 per uur

In onze blogs vind je informatie over alleenstaande ouder toeslag 2024. Ik zou altijd wel ‘adviseren’ om zelf ook op onderzoek uit te gaan om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van waar jij recht op hebt. Het is per jaar ook weer anders en zal elk jaar worden bijgesteld.https://www.love2bemama.com/alleenstaande-ouder-toeslag-waar-heb-je-recht-op/